Ontdek Pearson support voor digitaal testen en scoren (2024)

Pearson Clinical Assessment

Toggle Nav Ga naar de inhoud

Zoek

Ontdek Pearson support voor digitaal testen en scoren (2)

  • Account
  • Inloggen
  • Account aanmaken

Winkelwagen 0

Menu

Account

Ontdek Pearson support voor digitaal testen en scoren (7)

Haal het meeste uit uw digitale producten

U vindt hieronder per digitaal platform alle informatie op een rij over hoe u kunt starten met het platform, de functionaliteiten, de technische vereisten, tips & tricks, de meest voorkomende vragen en nog veel meer.

Support Q-interactive

Hieronder staat de top 5 meest gestelde vragen

1. Mijn iPads maken geen connectie meer, wat kan ik doen?

2. Ik heb de verkeerde leeftijd ingevoerd, hoe pas ik dit aan?

3. Ik krijg de verkeerde normgroep te zien als ik mijn rapport genereer, hoe pas ik dit aan?

4. Bij het inloggen krijg ik een foutmelding met code '500'. Wat betekent dit?

Deze foutmelding duidt op een probleem met de 2-factor authenticatiecode op dat moment. U kunt proberen opnieuw in te loggen. Als de foutmelding zich blijft voordoen, neem dan gerust contact op met onze klantenservice. Zij kunnen een reset uitvoeren om het probleem te verhelpen.

5. Hoe bestel ik nieuwe credits voor mijn Q-interactive account?

Credits kunnen hier besteld worden via onze webshop of via het bestelmailadres bestelling-nl@pearson.com, de credits bieden wij per 100 stuks aan. Aangeschafte credits blijven onbeperkt houdbaar en kunnen worden ingezet zolang iemand binnen de organisatie een Q-interactive account heeft.

Q-interactive online training - gratis

Deze online zelfstudie training is een uitgebreide kennismaking met Q-interactive. In deze e-learning maak je kennis met de mogelijkheden van Q-interactive en wordt het gebruik ervan geïnstrueerd zodat je met vertrouwen de digitale tests op dit platform kunt afnemen. Alvast een beeld krijgen van Q-interactive? Bekijk dan deze webinar over een afname met de CELF-5-NL.

Bestel de gratis Q-interactive training

Handleidingen

  1. Qi Gebruikershandleiding
  2. Qi Beheerdershandleiding

Pre-paid credits

Vooraf credits aanschaffen
Voordat u subtests af kunt nemen, heeft u credits nodig. Met één credit kunt u één subtest afnemen (bij de CELF-5-NL kunt u hier twee subtests mee afnemen). Met 50 credits kunt u ongeveer 3-5 volledige afnames doen. Zorg ervoor dat u voldoende credits in uw account heeft en dat u tijdig nieuwe credits bestelt, zodat u saldo niet negatief wordt. U ontvangt een melding in Q-interactive zodra uw saldo 0 credits nadert. Credits zijn onbeperkt geldig zolang u Q-interactive gebruikt. Gaat een medewerker weg? Dan kunt u de overgebleven credits overdragen aan een andere medewerker.

Licentie

Licentie

Licentie

U schaft uw eerste jaarlicentie eenvoudig aan via onze webshop. Uw jaarlicentie zal daarna elk jaar automatisch met een jaar verlengd worden. 

Een Standaard jaarlicentie geeft toegang tot alle tests en bijbehorende testmaterialen die beschikbaar zijn op Q-interactive, afhankelijk van uw kwalificatieniveau (A, B of C). Er is ook een Taal&Spraak jaarlicentie, deze licentie geeft u alleen toegang tot de CELF-5-NL, PPVT-5-NL en de EVT-3-NL. Bij de jaarlicentie zit ook het genereren van rapporten inbegrepen. U kunt daarom kosteloos en onbeperkt rapporten genereren.

Let op: Mocht u zelf niet degene zijn die gebruik gaat maken van Q-interactive dan kunt u aan het eind van het bestelproces de gegevens van de daadwerkelijke gebruiker(s) invullen. Met deze gegevens maken wij het/de account(s) aan.

Opzeggen of wijzigen

Opzeggingen of wijzigingen (minder gebruikers) ontvangen we graag uiterlijk een maand voor de verlengdatum van uw licentie via het contactformulier

Waar krijg ik allemaal toegang toe met mijn licentie?

Een Q-interactive licentie is niet gebonden aan een specifieke test. U krijg met de "Q-interactive jaarlicentie" toegang tot alle tests die op Q-interactive beschikbaar zijn afhankelijk van uw kwalificatieniveau. Zo kan een logopedist die kwalificatieniveau A heeft, geen WISC-V-NL afnemen waarvoor kwalificatieniveau B nodig is. Indien u een "Taal&Spraak" licentie heeft, krijgt u enkel toegang tot logopedische tests. Voor nu is dat de CELF-5-NL, PPVT-5-NL en de EVT-3-NL. U kunt uw prepaid credits voor iedere beschikbare test gebruiken.

Wat kan ik als gekwalificeerde eindgebruiker?

Gekwalificeerde eindgebruiker

Binnen een Q-Interactive account dient minimaal één gebruiker als gekwalificeerde eindgebruiker ingesteld te worden. De gebruiker met deze rol heeft beheerfunctionaliteiten zoals het wijzigen en toevoegen van gebruikers, het koppelen van licenties en kan tests afnemen.


Let op, de gekwalificeerde eindgebruiker kan ook alle cliënt gegevens inzien.


In de onderstaande handleidingen leest u hoe u gebruikers kunt toevoegen en ook hoe u gebruiksrapporten kunt genereren om subtestverbruik inzichtelijk te maken. Het is ook mogelijk om iemand mede beheerder te maken binnen Q-Interactive, alle opties in gebruikersrollen worden in de onderstaande beheerdershandleiding weergegeven.

Handleiding: Beheerdershandleiding


Extra gebruikers

Het is altijd mogelijk om uw bestaande Q-Interactive licentie uit te breiden met extra gebruikers. Dit kan op ieder moment in het jaar. U kunt extra licenties aanschaffen via onze webshop of door een e-mail te sturen naar bestelling-nl@pearson.com.

De begin- en einddatum van de licenties lopen gelijk. Voor de extra gebruikers zullen de eerste jaarlijkse licentiekosten naar rato (aantal maanden tot einddatum van de andere licentie(s)) gefactureerd worden. Gebruikers die later worden toegevoegd aan een bestaand account, krijgen automatisch dezelfde rechten als andere gebruikers binnen de organisatie.
Nieuwe gebruikers kunnen uitsluitend worden toegevoegd door de gekwalificeerde eindgebruiker die gemachtigd is voor het betreffende Q-Interactive account.

Technische vereisten iPads

Bekijk op deze pagina alles over de technische vereisten.

Instructievideo’s

Hoe voeg je een subtest toe aan de batterij?

Bluetooth connectieproblemen tussen iPads oplossen

Leeftijd en normgroep aanpassen op de iPad

Missende normscore, hoe op te lossen op de iPad?

Ipad opschonen en de afname verwijderen

Hoe update ik de Assess app?

Q-interactive demonstratie door onze consultant

Onze collega Lynn helpt je graag op weg met Q-interactive.

Ontdek Pearson support voor digitaal testen en scoren (8)

Lynn Stokkers - Consultant Q-global en Q-interactive
Plan hier een meeting

30 dagen op proef

Wil je Q-interactive 30 dagen vrijblijvend proberen? Meldje hier aan.

Privacy en beveiliging

Lees op deze pagina alles over privacy en beveiliging.

Support Q-global

Hieronder vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen over Q-global.

Two-factor authentication

Two-factor authentication (2FA) is een extra laag beveiliging. U vult naast uw gebruikersnaam en wachtwoord ook een code in die u elke keer als u wilt inloggen genereert. Het is aan u of uw werkgever met welke methode u deze code wilt genereren: SMS, e-mail of via de Google Authenticator app.

Handleiding: Instellen two-factor authentication op Q-global

Account set-up (meerdere gebruikers)

Heeft u recentelijk een Q-global account aangeschaft en wilt u meerdere gebruikers toevoegen aan uw account? Lees dan onderstaande informatie goed door.

Bekijk hier de FAQ voor de beheerder van het moederaccount.

Bij het aanvragen en aanmaken van een nieuw account handelt Pearson in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Om deze reden creëert Pearson voor u als klant alleen het moederaccount en voegt alleen de initiële gebruiker (de accounteigenaar) toe aan dit account. De verdere organisatie van uw account, bepaalt en beheert u zelf. Het is belangrijk dat u goed nadenkt over hoe u uw account in wilt richten. Hieronder vindt u een handleiding en een video waarin wordt uitgelegd wat het belang is van de organisatie van uw account en de afscherming van data. Ook wordt uitgelegd wat de gevolgen zijn van de manier waarop een account is ingericht.

Hiërarchie bepalen

Handleiding

Ontdek Pearson support voor digitaal testen en scoren (9)

Als u heeft bepaald op welke manier u uw account in wilt richten, kunt u gebruikers toevoegen en eventueel subaccounts aanmaken. Hieronder vindt u een handleiding en een video met de instructies voorhet aanmaken van subaccounts, het bewerken van subaccounts en het toevoegen van gebruikers.

Hiërarchie instellen in Q-global

Handleiding

Ontdek Pearson support voor digitaal testen en scoren (10)

Wie kan een subaccount in Q-global aanmaken en bewerken?

De eigenaar van het moederaccount en andere gebruikers met de rol ‘Accountbeheerder’ binnen het moederaccount kunnen nieuwe subaccounts aanmaken en bestaande subaccounts bewerken. Gebruikers met de rol ‘Accounteigenaar’ of ‘Accountbeheerder’ binnen een subaccount kunnen een subaccount aanmaken en bewerken binnen hun eigen subaccount. Deze gebruikers hebben echter geen inzage in het moederaccount en kunnen het moederaccount niet bewerken. Tevens hebben zij geen rechten om andere subaccounts in te zien of te bewerken die op hetzelfde niveau staan binnen de hiërarchie van het moederaccount.

Waarom zou iemand een subaccount willen aanmaken in Q-global?

Het aanmaken van subaccounts in Q-global kan accounteigenaren en accountbeheerders helpen bij het organiseren van grote accounts, door gebruikers in te delen op afdeling, plaats of school. Gebruikers binnen een bepaald subaccount kunnen alleen cliënten en testgegevens binnen ditzelfde subaccount inzien. Deze functie biedt accounteigenaren ook de mogelijkheid om cliëntdata te beschermen door een apart subaccount aan te maken voor elke testleider binnen het moederaccount. Daarnaast kunnen er subaccounts aangemaakt worden onder een bepaald subaccount, wanneer er behoefte is aan meer vertakking van de accountorganisatie.

Voor welke organisaties is het gebruik van subaccounts nuttig?

Grote organisaties, zoals instellingen met verschillende afdelingen en/of locaties, profiteren het meest van het indelen van gebruikers in verschillende subaccounts in Q-global. Als gebruikers worden ingedeeld in subaccounts, zien zij alleen cliënten en testgegevens binnen hetzelfde subaccount. Dit is in overeenstemming met de AVG. Vrijgevestigde praktijken en kleine organisaties met minder gebruikers, waarbij alle gebruikers toegang moeten hebben tot alle cliënten en testgegevens in het moederaccount, hoeven geen subaccounts aan te maken voor hun gebruikers.

Hoe werkt scoring op Q-global?

Webinars

Webinar: Demonstratie van de scoring van de WISC-V-NL met Q-global


Webinar: Demonstratie van de scoring van de CELF-5-NL met Q-global


Webinar: Uitleg scorerapport genereren in Q-global

Handleidingen

We hebben voor elke test die beschikbaar is op het Q-global platform handleidingen beschikbaar gesteld:

Handleiding: BAI-NL

Handleiding: BYI-NL

Handleiding: Bayley-III-NL

Handleiding: BDI-2-NL-R

Handleiding: CAT-NL

Handleiding: CELF-5-NL

Handleiding : EVT-3-NL

Handleiding: PEDI-CAT

Handleiding: PPVT-5-NL

Handleiding: SP-2-NL

Handleiding: Vineland-3-NL

Handleiding: WPPSI-IV-NL

Handleiding: WISC-V-NL

Handleiding: WMS-IV-NL

Handleiding: ZAREKI-R-NL

Systeem vereisten

Q-global werkt op elke computer/laptop/tablet.

Privacy en beveiliging

Lees op deze pagina alles over privacy en beveiliging.

Niet gevonden wat u zocht?

Heeft u geen antwoord gevonden op uw vraag? Dan staan we u graag te woord via onze klantenservice.

Contactformulier

Ontdek Pearson support voor digitaal testen en scoren (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Ignacio Ratke

Last Updated:

Views: 5875

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Ignacio Ratke

Birthday: 1999-05-27

Address: Apt. 171 8116 Bailey Via, Roberthaven, GA 58289

Phone: +2585395768220

Job: Lead Liaison

Hobby: Lockpicking, LARPing, Lego building, Lapidary, Macrame, Book restoration, Bodybuilding

Introduction: My name is Sen. Ignacio Ratke, I am a adventurous, zealous, outstanding, agreeable, precious, excited, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.